Стажове и практики

Стажове и практики

Ученически и студентски практики в истинска производствена среда

Практическо обучение

Практическо обучение

Учебни макети на водещи фирми в бранша

Класни стаи

Класни стаи

Модерно обзаведена материална база

Център за професионално обучение към „Мехатроника“ АД

DSC_0410-1Нашата основна цел е осигуряване на условия за непрекъснато обучение, усъвършенстване и актуализиране на професионалната квалификация, която е основа за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда. Повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила съобразно динамично изменящата се стопанска конюнктура. Професионално обучение и възможности за придобиване на професионални компетенции, необходими за успешна реализация. Формиране на политика и практика за учене приз целия живот. Ориентиране към развитие на практическите умения в областта на Машиностроенето и Компютърните науки.